Moduł Design - modelowanie opakowań jednostkowych

Moduły Cape Pack:

Design

Moduł Design jest najbardziej rozbudowaną konfiguracją programu Cape Pack. Zawiera wszystkie opcje dostępne w modułach Pallet i Arrange, a dodatkowo pozwala na modelowanie opakowań jednostkowych w celu umieszczenia jeszcze większej ilości opakowań na palecie, niż za pomocą modułu Arrange.
Modelowanie polega na wprowadzeniu wymiarów wyjściowych opakowania jednostkowego oraz określeniu dopuszczalnych odchyłek od tych wymiarów. 
Moduł Design daje odpowiedź na pytanie: "Jak na optymalizację wpłynie nieznaczna zmiana wymiarów opakowania jednostkowego".

Jak działa program?

Poniżej krótka symulacja działania modułu Design: optymalizacja paletyzacji butelki o danych wymiarach wyjściowych oraz dopuszczalnych odchyłkach od tych wymiarów.

1 - Wprowadzenie danych o opakowaniu jednostkowym

2 - Wprowadzenie danych o opakowaniu zbiorczym i sposobie ułożenia opakowań jednostkowych

Design   Design

3 - Wybór palety

 

4 - Wybór kontenera

Design   Design

5 - Kalkulacja

 

Raport w postaci PDF

Design   Design