Cape Pack - optymalizacja procesu paletyzacji

Moduły Cape Pack:

Cape Pack

Cape Pack jest światowym liderem wśród programów wspomagających szeroko rozumiany proces paletyzacji. Pozwala szykbo i efektywnie wykonać symulację paletyzacji uzyskując optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Wśród wielu możliwości programu Cape Pack należy wymienić:

 • optymalizacja układu opakowań w warstwie palety,
 • projektowanie nowych wymiarów opakowań zbiorczych,
 • modelowanie kształtów opakowań jednostkowych (np. butelek) oraz optymalizacja ich wymiarów w celu efektywniejszego wykorzystania zdefiniowanego opakowania zbiorczego,
 • możliwość zapisu danych dotyczących opakowań, palet w bazie danych,
 • szacowanie naprężeń działających na opakowania,paletyzacja złożonych opakowań.

Powyższe możliwości programu Cape Pack daje przedsiębiorstwu wiele wymiernych korzyści. Są to między innymi:

 • więcej opakowań na palecie - redukcja kosztów,
 • natychmiastowe rezultaty obliczeń - oszczędność czasu oraz pracy,
 • efektowne raporty - tworzenie profesjonalnego wizerunku firmy,
 • udostępnianie raportów (publikacja na stronie www, e-mail),
 • poprawa przepływu informacji,
 • efektywne rozwiązania problemu paletyzacji - krótszy czas dostawy,
 • dokładne rozwiązania - wyeliminowanie błędów.

Oprogramowanie Cape Pack ma budowę modułową, co oznacza, że jest dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Istnieją trzy wersje oprogramowania (każda kolejna rozbudowana o dodatkowe możliwości), wersja zawierająca moduł Pallet, zawierająca dodatkowo moduł Arrange oraz wersja zawierająca dodatkowo moduł Design.

Moduł Pallet

Moduł umożliwia redukcję kosztów transportu dzięki optymalnemu rozmieszczeniu opakowań zbiorczych na paletach oraz w przestrzeniach ładunkowych. Dzięki dodatkowym akcesoriom wersja Pallet jest profesjonalnym narzędziem dla logistyków i technologów. szczegółowy opis »

Moduł Arrange

Moduł rozszerza wersję Pallet o możliwość projektowania nowych opakowań zbiorczych na podstawie istniejących opakowań jednostkowych. Nowe opakowania zbiorcze projektowane są na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika typów palet oraz środków transportu. szczegółowy opis »

Moduł Design

Umożliwia projektowanie nowych, lub modyfikację już istniejących opakowań jednostkowych na podstawie wprowadzonych wymiarów podstawowych oraz dopuszczalnych odchyłek. Optymalizacja rozmiaru opakowania jednostkowego ma na celu umieszczenie jak największej liczby produktu w opakowaniu zbiorczym oraz na palecie i/lub środku transportu. szczegółowy opis »