TruckFill - efektywne planowanie załadunku

 

TruckFill

Do najważniejszych zadań osoby planującej załadunek jest znalezienie odpowiedniego sposobu załadowania danego ładunku na określony środek transportu tak, aby jak najefektywniej wykorzystać dostępną przestrzeń, przy zachowaniu szeregu ograniczeń. Problem zaczyna się w momencie, gdy trzeba zoptymalizować załadunek wielu produktów o różnych wymiarach, wadze i różnej kolejności załadunku / wyładunku. Dodatkowe problemy stwarza fakt, że niektórych produktów nie będzie można piętrować na innych.

Aby sprawnie przeprowadzić ten proces planowania niezbędne jest profesjonalne narzędzie stworzone do tego celu, jakim jest program TruckFill. Rozbudowane możliwości programu TruckFill pozwalają zaplanować załadunek w najkrótszym możliwym czasie przy zachowaniu pewności, że wykorzystany sposób załadunku jest faktycznie najkorzystniejszy.

Możliwości programu TruckFill:

 • optymalizacja załadunku kontenerów,
 • planowanie, edytowanie i rozpowszechnianie sposobu załadunku,
 • determinowanie kolejności załadunku,
 • instruowanie personelu magazynu o sposobie i kolejności załadunku,
 • importowanie spaletyzowanych ładunków z programu Cape Pack.

Korzyści wynikające z użytkowania programu TruckFill:

 • Eliminacja "pustych" ładunków,
 • Redukcja kosztów transportu,
 • Oszczędność czasu oraz pracy,
 • Efektowne raporty, kształtowanie profesjonalnego wizerunku firmy,
 • Skrócenie czasu załadunku oraz wyładunku,
 • Wykorzystanie Internetu do komunikacji z klientami.

Jak działa program TruckFill?

Poniżej przedstawiamy przykład prostej optymalizacji załadunku trzech produktów (pudełek, palet i cylindrów) na standardowej naczepie. (aby powiększyć kliknij na ilustracjach)

 

1a - Wprowadzenie danych o produktach (dane można również pobrać z bazy danych)

1b - Wprowadzenie danych o produktach (dane można również pobrać z bazy danych)

TruckFill   TruckFill

1c - Wprowadzenie danych o produktach (dane można również pobrać z bazy danych)

 

2 - Wybór kontenera (dostępnych jest wiele standardowych kontenerów, można tworzyć również własne jednostki z uwzględnieniem wielu czynników)

TruckFill   TruckFill

3 - Kalkulacja

 

Raport w postaci pdf

TruckFill   Raport TruckFill